Calendar ortodox 22 noiembrie 2022.Biserica Ortodoxă îi cinstește pe Sfinții Apostoli Filimon, Onisim și Arhip despre care se știe că au fost ucenicii Sfântului Apostol Pavel și au pătimit pentru Mântuitorul Iisus Hristos în Kolasia.

Pentru credința lor nestăvilită în Mântuitorul Iisus Hristos, Sfinții Apostoli Filimon, Onisim și Arhip au fost supuși la chinuri nenumărate din partea păgânilor, iar la final au fost loviți cu pietre până și-au dat duhul.

Rugăciunea Sfintei Cecilia care aduce înțelegere între soți

Sfânta Muceniță Cecilia este cinstită în fiecare an la data de 22 noiembrie. Ea este apărătoarea familiilor, a cuplurilor tinere, fiind cunoscută drept cuvioasa care ajută fetele să-și găsească jumătatea, protectoarea femeilor credincioase care aduce înțelegere între soți.

Citește această rugăciune închinată Sfintei Cecilia pentru binele casei, înțelegere în familie și iubire între soți. Este bine să aprinzi o lumânare sfințită și să rostești cu voce tare următoarele cuvinte:

Sfânta Muceniţă Cecilia, un înger luminos, ţie păzitor, te-a luminat cu Lumină Dumnezeiască. Şi te-a izbăvit de tot potrivnicul. Şi te-a păzit nestricată, curată, plăcută lui Hristos cu credinţă şi cu har. Pe Sfânta Muceniţă Cecilia cu sfântă cuviinţă să o lăudăm. Căci s-a făcut mireasă lui Hristos de bună voie. Şi şi-a împodobit inima cu virtuţi. (…)

Bucură-te, strigăm ţie, Ceea ce ai Născut Bucuria! Preacurată Sfântă Cecilia, tu ne-ai izbăvit de blestem, cu mijlocirea ta. Cu Dumnezeieştile ploi ale minunilor tale speli necurăţia patimilor noastre. Pe cei topiţi de arsura durerilor îi răcoreşti, Cinstită Muceniţă Cecilia, pururea pomenită, pe cei care strigă cu credinţă, cântând: să binecuvinteze toată făptura pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

Distribuie pe: