Dacă pacea a plecat din casa ta, iar locul i-a fost luat de ceartă și dezbinare, citește urgent această rugăciune. Îți vei rezolva problemele și vei avea mult spor.

Se citește sâmbăta dimineața. Iată mai jos și textul rugăciunii:

“Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre, Fiul Dumnezeului celui viu, Care Te porți pe heruvimi; Cel ce ești mai presus decât toată începătoria și stăpânia și puterea și domnia;

Tu, cel mare și înfricoșător peste toți care sunt împrejurul Tău; Cel ce ai așezat cerul deasupra noastră și ai făcut pamantul cu tăria Ta și ai îndreptat lumea cu intelepciunea Ta;

Tu, Doamne, întărirea celor ce-și pun nădejdea în Ține, zidul cel tare al celor ce și-au pus încrederea în Ține, depărtează, izgonește și împrăștie toată lucrarea diavolească, toată năvălirea satanei, toată bântuiala puterii celei potrivnice de la casă această și de la cei ce locuiesc în ea, care poartă semnul crucii Tale celei biruitoare și înfricoșătoare împotrivă demonilor, și care cheamă numele Tău cel sfânt.

Domnul este ajutorul meu și nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. Și iarăși: nu mă voi teme de rău, pentru că Tu cu mine ești.

Căci Tu ești, Dumnezeule, întărirea mea, Stăpânitor tare, Domn al păcii, Tata al veacului ce va să fie, și împărăția Ta este împărăția veșnică.

Că a Ta, a Unuia, este împărăția și puterea și slavă, împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin”.

Distribuie pe: