Știţi din istorie că înaintaşii noştri, creştini ortodocşi, erau oameni foarte temători de Dumnezeu şi totdeauna aveau credinţă tare şi adâncă în mijlocirea cerească a Maicii Domnului.

Şi Împărăteasa Cerească nu lăsa fără răspuns credinţa lor, ci trimitea totdeauna ajutor tuturor celor care alergau la ea cu nădejde.

Este greu să arătăm vreun necaz sau nenorocire de care să nu-i fi izbăvit Maica Domnului când ei alergau la ea cu credinţă şi rugăciune fierbinte.

Prin mijlocirea şi ocrotirea ei erau tămăduiţi cei care sufereau de boli cu neputinţă de tămăduit.

Mulţi erau izbăviţi de moarte năprasnică, de tâlhari, de înec, de foc, de îngheţ.

Prin mijlocirea ei se curmau nenorocirile omenirii: incendiile, foametea, războaiele.

Sate, oraşe şi regiuni întregi, prin rugăciunile Împărătesei Cereşti, erau izbăvite de boli aducătoare de moarte şi pierzătoare.

Şi multe alte exemple ale ocrotirii ei cunosc dreptslăvitorii creştini.

Distribuie pe: