”În această sfântă zi de miercuri, Maică Fecioară Curată, lauda solirilor tale este Preaînaltă pretutindeni, izbăveşte-mă din toate felurile de înconjurări ale vieţii acesteia păcătoase.

Tu Singură eşti Ridicarea celor căzuţi şi Îndreptarea celor ce greşesc; tu te-ai arătat Povăţuitoarea celor orbi, Mila celor săraci, Bucuria celor sănătoşi şi Vindecarea celor bolnavi.

Ceea ce eşti Nestricată, care pe Dumnezeu L-ai zămislit fără stricăciune, pe Izvorul nestricăciunii, mintea mea cea stricată cu păcatele fă-o nestricăcioasă şi cugetele cele făcătoare de stricăciune şi întinate goneşte-le din ea.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, izbăveşte-mă din porţile iadului şi-mi arată calea pocăinţei, prin care să aflu uşa ce duce la Viaţă.

Povăţuitoarea celor rătăciţi, păzeşte neamul oamenilor celor credincioşi şi miluieşte sufletele noastre, azi și întotdeauna, acum și pururea, și-n vecii vecilor,

Amin!”

Distribuie pe: