Sfinții Mucenici Marcian și Martirie au fost secretarii Arhiereului Pavel, Patriarhul Constantinopolului, din timpul împăratului Constantie (337-361). Marcian a fost citeț, iar Martirie a fost ipodiacon în marea Aghia Sofia din Constantinopol, scrie crestinortodox.ro.

După ce Pavel, patriarhul Constantinopolului, a fost exilat în Armenia și omorât pentru că nu a primit erezia ariană, adepții acestei erezii au încercat să ii cumpere pe Sfinții Mucenici Marcian și Martirie. Nereușind, au obținut uciderea lor. Au fost îngropați la poarta Milandisia din Constantinopol.

Sfântul Ioan Gură de Aur a înălțat o biserică cu hramul lor deasupra sfintelor lor moaște făcătoare de minuni.

Rugăciunea rostită către aceşti sfinţi nu rămâne fără răspuns

„Pe voievozii cei tari, pe cele trei părți ale sufletului, îneacă-i rogu-mă, Cel Ce Te-ai născut din Fecioară, întru adâncul nepătimirii; pentru că Ție, ca într-o alăută, prin omorârea trupului, să-Ți cânt cântare de biruință.

Cu totul luminându-vă cu Lumina Sfintei Treimi întotdeauna, ați ajuns a fi luminători neînșelați, Sfinților. Pentru aceasta, cu credință săvârșind astăzi prăznuirea voastră cea strălucită, luminat ne veselim.

Dorind pătimitorilor, a vedea pe Cuvântul Cel Ce a Strălucit din Fecioară pe pământ, mărturisindu-L pe El de o Ființă cu Tatăl, ați răbdat moarte silnică, cu cuget bine întărit.

Arătându-vă următori și ucenici Înțeleptului Apostol Pavel, grăitorilor de Dumnezeu, ați propovăduit pe Fiul întocmai de o cinste cu Tatăl. Pentru aceasta, fiind tăiați cu sabia, Sfinților Mucenici Marcian și Martirie, ați sfințit pământul cu vărsarea sângelui vostru, răbdătorilor de chinuri.

Zămislind pe Fiul lui Dumnezeu Cel fără de început, L-ai Întrupat, Precurată, făcându-Se Om pentru mila cea nespusă. Pentru aceasta închinându-ne Lui, cu dreaptă credință te mărim pe tine, Ceea ce ești Pricina Îndumnezeirii tuturor.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”.

Distribuie pe: