Citește mereu rugăciunea aceasta înainte să pleci de acasă. Dumnezeu te apără de tot lucrul rău, de accidente

Cel Ce nu voieşti moartea păcătoşilor, ci să se întoarcă şi să fie vii, caută cu milostivire spre mine, Iubitorule de oameni, şi izbăveşte-mă de spaimele şi chinurile morţii.

Să nu intru la judecată pentru fărădelegile mele, Doamne, ci să văd cum opreşti sabia Ta cea înfricoşătoare care în chip nevăzut, înainte de vreme, este ridicată deasupra mea.

Adu-Ţi aminte de îndurările şi milele Tale cele din veac, iar păcatele tinereţii şi ale neştiinţei şi ticăloşiei mele nu le pomeni. Că de vei căuta la fără­delegi, Doamne, cine va putea suferi?

Că tot omul e praf şi ţărână şi nimeni nu se poate mândri în faţa Ta. Adu-Ţi aminte, Doamne, că trup sunt, duh ce iese şi nu se mai întoarce, şi cu milostivire opreşte mânia Ta cea cu dreptate pornită asupra mea.

Doamne, Cel Ce stăpâneşti moartea şi viaţa, nu mă da pe mine morţii şi întunericului; că nu morţii Te vor lăuda pe Tine, ci cei pe care îi ţii în viaţă prin harul Tău. Nu eu să pier, Doamne, ci să piară răutatea din mine.

Nu eu să mor, Doamne, ci cugetele mele păcătoase. Prelungeşte-mi vremea pocăinţei, că umbra morţii m-a împresurat şi a umplut de spai­mă sufletul meu. Nu Îţi cer zile multe în care să mă îndulcesc cu plăceri trecătoare, ci Îţi cer vreme de pregătire de clipa morţii.

Că îngerul păzitor nu mă va ajuta cu nimic, dacă voi muri nepocăit. Pe Tine Te rog, Cel Ce ai biruit moartea, îndreptează de acum înainte viaţa mea, ca să fie bineplăcută înaintea feţei Tale.

Pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale învaţă-mă să duc o viaţă curată şi sfântă, o viaţă în care să fiu de folos semenilor mei şi în care să slăvesc numele Tău cel sfânt, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.

Distribuie pe: